0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp quy hoạch chung thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận

+ Điều lệ quản lý

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH_02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

+ QH_03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng

+ QH_04: Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2025

+ QH_05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất theo từng giai đoạn quy hoạch

+ QH_06: Bản đồ quy hoạch giao thông đến năm 2025

+ QH_08: Bản đồ quy hoạch đường đỏ

+ QH_09: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đến năm 2025

+ QH_10: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đến năm 2015

+ QH_11: Bản đồ quy hoạch cấp điện đến năm 2025

+ QH_12: Bản đồ quy hoạch cấp điện đến năm 2015

+ QH_13: Bản đồ quy hoạch cấpnướcđến năm 2025

+ QH_14: Bản đồ quy hoạch cấpnướcđến năm 2015

+ QH_15: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải đến năm 2025

+ QH_16: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải đến năm 2015

+ QH_17: Bản dồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

+ Qh_18: Bản vẽ thiết kế đô thị

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi