0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch đầu tư dự án chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

+ Đề án chuyển đổi số gắn với đô thị thông minh tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

+ Kế hoạch triển khai đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020, định hướng 2025

+ Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(mailan-qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi