0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu đến năm 2020, tỉnh Ninh Thuận

+ Các văn bản pháp lý

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi