0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các khu lân cận, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và các khu lân cận, tỉnh Ninh Thuận

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản đồ ranh giới các phường

+ Bản đồ hiện trạng

+ Bản đồ bản vẽ thu gom của trạm xử lý 1, 2, 3

+ Bản vẽ ranh giới

+ Bản đồ nền quy hoạch sử dụng đất

+ QH_01: Bản đồ liên hệ vùng

+ QH_02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ QH_04: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo từng giai đoạn

+ QH_05: Bản đồ phạm vi thu gom của trạm xử lý nước thải

+ QH_06: Bản đồ phạm vi thu gom và lưu vực trạm bơm thoát nước thải

+ QH_07: Bản đồ kết quả tính toán thủy lực hệ thống thu gom và xử lý nước thải

+ QH_08: Bản đồ quy hoạch cao độ nền thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

+ QH_09: Bản đồ tổng mặt hiện trạng cấp nước thoát nước các điểm ngập của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm

+ QH_10: Bản đồ các lưu vực thoát nước mưa

+ QH_11: Bản đồ kết quả tính toán hệ thống thoát nước mưa

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi