0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
QHCT-Xã Vân Phú-Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Bản đồ sơ đồ vị trí và giới hạn quy hoạch

+ QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Bản đồ quy hoạch chia lô

+ QH06: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH08: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải sinh hoạt tới năm 2020

+ QH09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH10: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH11: Bản đồ quy hoạch cấp điện

+ QH12: Bản đồ bố trí tuyến phố thiết kế đô thị (tỷ lệ 1/500)

+ QH13: Mặt bằng triển khai tuyến phố(tỷ lệ 1/500)

+ QH14: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan tuyến phố(tỷ lệ 1/500)

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi