0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
150 EP
Đồ án thiết kế thi công trụ cầu Thác Cóc

Đồ án bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, bảng tiến độ thi công

2- Bản vẽ

Bố trí chung cầu, bố trí chung trụ, cọc khoan nhồi, bệ trụ, thân tụ, xà mũ, mặt bằng, biện pháp thi công trụ cầu…(ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi