0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phía Tây ngã 3 Cầu Sến tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh Điều chỉnh năm 2020

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls)

- Được phê duyệt tại: QĐ 56: 1595 /QD-UBND Về việc điều chỉnh, bổ sung tên dự án quy hoạch, tính chất của quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư phía Tây Cầu Sến tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ mặt bằng quy hoạch điều chỉnh phương án 1

+ Bản đồ mặt bằng quy hoạch điều chỉnh phương án 3

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ bổ sung kích thước, diện tích quy hoạch

+ Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch giao thông

+ Bản đồ mặt bằng quy hoạch điều chính

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi