0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch sử dựng đất Tổ hợp cửa hàng xăng dầu Phúc Xuyên tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2019

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Được phê duyệt tại: QĐ Số: 9995/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Mặt bằng quy hoạch sử dựng đất Tổ hợp cửa hàng xăng dầu Phúc Xuyên tại phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ khảo sát hiện trạng quy hoạch

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi