0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tự Lập giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg)

- Quy hoạch sản xuất nông nghiệp nằm trong chương trình mục tiêu quốc gia, nhằm tạo sự phát triển Kinh tế - xã hội theo các tiêu chí sản xuất nông nghiệp do Chính phủ ban hành tại quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/04/2009; Hiện nay ngành nông nghiệp có vị trí quan trọng trong nền kinh tế chung; sản xuất nông nghiệp đã làm ra một khối lượng lương thực, thực phẩm lớn, đáp ứng cơ bản nhu cầu tiêu thụ tại chỗ của người dân, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

- Mục tiêu của Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tự Lập giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội là: Cung cấp cho các nhà đầu tư trong và ngoài huyện Mê Linh cũng như nhân dân những thông tin cần thiết về các tiềm năng, cơ hội đầu tư, kinh doanh và nhu cầu phát triển nông nghiệp của địa phương trong thời gian tới. Xác định những sản phẩm nông nghiệp chính có thế mạnh, xây dựng mục tiêu, định hướng phát triển sản xuất nông nghiệp đến năm 2016, năm 2020 phù hợp định hướng chung về phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Quy hoạch không gian chi tiết vùng nông nghiệp hợp lý trên địa bàn, cụ thể hóa phương hướng phát triển kinh tế ngành trồng trọt, chăn nuôi, các sản phẩm nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, cải thiện điều kiện sống và phúc lợi chung của nông dân.

- Thời điểm lập Quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tự Lập giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tự Lập giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

+ Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch sản xuất nông nghiệp xã Tự Lập giai đoạn 2016 - 2020 định hướng đến 2030, huyện Mê Linh - thành phố Hà Nội

+ Các bảng tính toán

*) Bản vẽ:

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch sản xuất nông ghiệp

(mailien-qtrinh98-Acvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi