0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Thanh Oai đến năm 2020 trên cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Thanh Oai , huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Tỷ lệ bản vẽ:  1/2.000

Diện tích: 241,42 ha

Vị trí: xã Thanh Oai , huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- QH01-Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và đánh giá đất xây dựng

- QH02-Sơ đồ điều chỉnh cục bộ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

- QH03-Sơ đồ định hướng phát triển mạng lưới điểm dân cư nông thôn

- QH04-Sơ đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất điểm dân cư nông thôn 

- QH05-Bản vẽ điều chỉnh cục bộ định quy hoạch giao thông điểm dân cư nông thôn

- QH06-Bản vẽ hướng dẫn mẫu nhà và công trình

- Thuyết minh tổng hợp

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file word (.doc)

(ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi