0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
70 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2030 bao gồm phần: Bản vẽ (định dạng file jpg khổ lớn 8410x5940 pixel)

        1. Các bản vẽ

- 01: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

- 02: Sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

- 03: Sơ đồ phân tích và phương án cơ cấu phát triển đô thị

- 04: Bản đồ định hướng phát triển không gian

- 05: Bản đồ sử dụng đất đến năm 2030

- 06: Sơ đồ cơ cấu khu trung tâm

- 07: Mặt bằng tổng thể, mặt đứng khu trung tâm

(tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi