0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
70 EP
Quy hoạch chung Khu Kinh tế Hòn La – Huyện Quảng Trạch – Tỉnh Quảng Bình

Quy hoạch chung Khu Kinh tế Hòn La – Huyện Quảng Trạch – Tỉnh Quảng Bình bao gồm các bản vẽ sau:

A-    Quy hoạch chung

1-Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

2-Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

3-Các sơ đồ phân tích và sơ đồ cơ cấu phất triển đô thị

4-Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch

5-Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị và TKĐT

6- Sơ đồ vị trí – đánh giá hiện trạng và ý tưởng

7-Sơ đồ ý tưởng và cơ cấu sử dụng đất

8- Bản đồ tổ chức không gian KTCQ và TKĐT

9- Minh họa và phối cảnh tổng thể

B-     Quy hoạch chi tiết Khu Phi Thuế Quan

1- Sơ đồ vị trí – đánh giá hiện trạng – sơ đồ lý thuyết khu Phi Thuế Quan

2- Sơ đồ cơ cấu – sử dụng đất Khu Phi Thuế Quan

3- Bản đồ không gian kiến trúc cảnh quan Khu Phi Thuế Quan

4- Phối cảnh tổng thể Khu Phi Thuế Quan

5- Bản đồ vị trí và phân tích ý tưởng

6- Sơ đồ cơ cấu sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

7- Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

8- Phối cảnh và tiểu cảnh minh họa

9- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

C-    Thuyết minh

Định dạng: File ảnh khổ lớn 8000x5659 picels (.jpg)+ Thuyết minh file word (73 trang)

(ht-qnv)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi