0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Quy hoạch phân khu đô thị Đăktorech – thành phố Kon Tum

Thông tin đồ án quy hoạch:

Diện tích phân khu : 581 ha

Vị trí:Thành phố Kun Tum – Tỉnh Kontum

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file ảnh khổ lớn (.jpg)

- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp

- Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

- Sơ đồ nghiên cứ lý thuyết cấu trúc đô thị

- Sơ đồ cơ cấu phát triển không gian đô thị

- Sơ đồ định hướng phát triển không gian

- Sơ đô quy hoạch sử dụng đất

- Khung thiết kế đô thị tổng thể

- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

- Sơ đồ quy hoạch mạng lưới giao thông

- Sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

- Phần riêng 1: Quy hoạch chi tiết và thiết đô thị trung tâm văn hóa mặt trời Bahnar

+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

+ Sơ đồ phân tích ý tưởng và phân khu chức năng

- Phần riêng 2 : Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị làng Kon Rơ Bang

+ Sơ đồ các mối liên hệ và hiện trang tổng hợp

+ Sơ đồ phân tích ý tưởng và phân khu chức năng

+ Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kết đô thị

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi