0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf)

 - Giáo trình "Công nghệ xử lý nước thải" này được biên sọan theo đề cương môn học chính thức cùng tên của ngành công nghệ Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về môi trường nước và công nghệ xử lý nước thải, cùng các tiếp cận bảo vệ môi trường. Trọng tâm của giáo trình là cơ sở của các phương pháp sử dụng trong công nghệ xử lý nước thải và các tính toán công nghệ. Giáo trinh Công nghệ xử lý nước thải cũng dành một phần thích đáng giới thiệu tiếp cận giải quyết vấn đề nước thải công nghiệp và xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp.

 - Giáo trình "Công nghệ xử lý nước thải" gồm 3 chương:

  + Chương 1: Sự ô nhiễm môi trường nước

  + Chương 2: Các phương pháp xử lý nước thải

  + Chương 3: Xử lý nước thải của một số ngành công nghiệp

* Cuốn sách “Giáo trình Công nghệ xử lý nước thải” được xuất bản năm 2002

* Tác giả: Trần Văn Nhân – Ngô thị Nga

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi