0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình Quản lý đô thị

Tác giả: GS. TS. Nguyễn Đình Hương, ThS. Nguyễn Hữu Đoàn

Trường đại học Kinh tế Quốc dân

Nhà xuất bản Thống Kê

 

Cuốn giáo trình quản lý đô thị được biên soạn làm tài liệu giảng dạy và học tập lần đầu ở trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội nhằm cung cấp những lý luận cơ bản về quản lý áp dụng ở đô thị, cho sinh viên trong các chuyên ngành có liên quan, cung cấp cho các cán bộ quản lý ngành đô thị và cho các cán bộ giảng dạy quản lý đô thị.

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi