0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình luật chính sách quản lý kiến trúc đô thị

Tác giả: TS KTS. Lê Trọng Bình

Giáo trình gồm:

Chương 1: Một số khái niệm về quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị.

Chương 2: Vấn đề quản lý kiến trúc và cảnh quan đô thị

Chương 3: Thực trạng và định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam

Chương 4: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật

Chương 5: Một số nội dung thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị

Chương 6: Quản lý kiến trúc và cảnh quan đô thị

(ht_lht)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi