0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

* Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg), (.dwg)

* Thông tin đồ án quy hoạch:

- Sáng 23/1, tại TPHCM, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch (điều chỉnh) xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

- Quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2076/QĐ-TTg

- Với mục tiêu phát triển trở thành một vùng đô thị lớn phát triển năng động và bền vững; có vai trò vị thế quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Trong tương lai sẽ trở thành trung tâm thương mại - tài chính; nghiên cứu khoa học - dịch vụ; trung tâm công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chuyên sâu với trình độ chuyên môn hoá cao.

- Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

 + Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung  Thành phố Hồ Chí Minh

 + Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

 + Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

- Bản vẽ:

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025

+ Bản đồ quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh

+ Bản đồ hệ thống giao thông đường bộ khu vực thành phố Hồ ChÍ Minh đến năm 2020

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh

(qtrinh98-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi