0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg), (.dwg)

Quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

   - Sáng 23/1, tại TPHCM, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch (điều chỉnh) xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch xây dựng vùng TPHCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2076/QĐ-TTg

  -  Với mục tiêu phát triển trở thành một vùng đô thị lớn phát triển năng động và bền vững; có vai trò vị thế quan trọng trong khu vực Đông Nam Á. Trong tương lai sẽ trở thành trung tâm thương mại - tài chính; nghiên cứu khoa học - dịch vụ; trung tâm công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chuyên sâu với trình độ chuyên môn hoá cao.

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung  Thành phố Hồ Chí Minh

+ Quy định về quản lý quy hoạch chung đô thị theo đồ án Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025

+ Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

+ Bản đồ định hướng phát triển không gian đến năm 2025

+ Bản đồ quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh

+ Bản đồ hệ thống giao thông đường bộ khu vực thành phố Hồ ChÍ Minh đến năm 2020

 - Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh

(hoangvietanh-Acvn8)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi