0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
TCXDVN 329 : 2004 Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số 29 / 2004 / QĐ-Bộ Xây dựng ngày 10 / 12 / 2004.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định pH của bê tông và vữa xây dựng bằng máy đo pH.

Nguyên tắc thử: Tiến hành xác định pH của bê tông và vữa thông qua đo hiệu điện thế của điện cực khi nhúng trong dung dịch mẫu bằng máy đo pH.

Các bước tiến hành:

1-Thiết bị và dụng cụ thử

2-Hóa chất

3-Chuẩn bị mẫu thử

4-Tiến hành thử

5-Kết quả thử

6-Báo cáo kết quả

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi