Thứ năm, 13-12 GMT+7

TCVN 5673:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Cấp thoát nước bên trong-Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5673:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Cấp thoát nước bên trong-Hồ sơ bản vẽ thi công

Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày hồ sơ bản vẽ thi công hệ thống cấp thoát nước bên trong nhà và công trình xây dựng

Tiêu chuẩn này không quy định cách trình bày bản vẽ thi công các công trình xử lý nước cấp và nước thải, mạng lưới đường ống bên ngoài công trình

TCVN 5673:1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng-Cấp thoát nước bên trong-Hồ sơ bản vẽ thi công_ Tải file

Đường dẫn của bản tin này: http://thuvienxaydung.net/cap-nuoc/tcvn-56731992-he-thong-tai-lieu-thiet-ke-xay-dung-cap-thoat-nuoc-ben-trong-ho-so-ban-ve-thi-cong.html
© Thư viện: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: no-reply@thuvienxaydung.net