Thứ ba, 09-04 GMT+7

Hội thảo Công nghệ thi công kết cấu bê tông nhà siêu cao tầng tại Việt Nam

(Công trình Lotte Ha Noi)


 

2859066064_53060906a9_o


Serminar Construction technologies used in constructing convrete structure of super high rise building in Viet Nam (Lotte Tower – Ha Noi)

Diễn giả: TS. Kim Kwang Ki – Công ty Lotte E&C

Thời gian: 08h00, Thứ Năm, ngày 11 tháng 4 năm 2013

Địa điểm: Hội trường Tầng 1 – G3, Trường  Đại học Xây Dựng Hà Nội

Vào cửa tự do.

(kienviet.net)
Đường dẫn của bản tin này: http://thuvienxaydung.net/su-kien-22/hoi-thao-cong-nghe-thi-cong-ket-cau-be-tong-nha-sieu-cao-tang-tai-viet-nam.html
© Thư viện: Chuyên trang Thông tin - Thư viện xây dựng onlineEmail: no-reply@thuvienxaydung.net