Chuyên đề tính toán, lựa chọn Trạm bơm tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông thôn.

anh minh hoa

- Nhằm phục vụ cho cơ sở tính toán, lựa chọn trạm bơm, hệ thống tưới tiêu thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Dưới đây là chuyên đề thiết kế hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp dựa trên phân tích tình hình tưới tiêu hiện trạng, có xét tới nguyên nhân hạn hán và phù hợp với loại cây trồng canh tác để đưa ra biện pháp cho công trình thủy lợi và trạm bơm đầu mối.

-Chuyền đề bao gồm 5 chương với nội dung chính sau:  

Tính toán các thông số cơ bản của hệ thống thủy lợi:

+ Xác định vị trí trạm bơm và bố trí tổng thể công trình đầu mối

+ Xác định cấp công trình, tần suất thiết kế

+ Tính toán xác định các yếu tố thủy văn khí tượng

+ Tính toán lưu lượng trạm bơm

Tính toán thiết kế trạm bơm:

+ Tính toán các mực nước

+ Thiết kế kênh dẫn tháo

+ Tính toán các cột nước của trạm bơm

+ Chọn máy bơm và động cơ

+ Thiết kế nhà máy bơm

+ Tính toán thiết kế các công trình nối tiếp với nhà máy

+ Tính toán, thiết kế sơ bộ các hệ thống thiết bị phụ trong nhà máy

+ Thiết kế hệ thống điện

Tính toán kinh tế…..

Link tải file: http://www.mediafire.com/file/taisa20nticn3ov/Tk_TramBom.pdf

Nguồn: acud.vn sưu tầm

Tags

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Cảm ơn bạn rất nhiều! Bạn đã làm một việc rất bổ ích cho nhiều người!
Nguyễn Bá Giao - 23.02.2012 | 13:19
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]