Giáo trình công nghệ bê tông xi măng
Việc nghiên cứu lý thuyết bê tông nhằm mục đích tìm hiểu tính chất và yêu cầu kỹ thuật của nguyên liệu, tỷ lệ phối hợp giữa chúng, nguyên lý rắn chắc và phát triển cường độ của các loại bê tông và các biện pháp cải thiện tính năng kỹ thuật của chúng phù hợp với yêu cầu của công nghệ thành hình cấu kiện và điều kiện sử dụng.
Giáo trình quy hoạch sử dụng đất
  Giáo trình quy hoạch sử dụng đất đai được biên soạn như là một giáo trình chuyên khảo nhằm mục đích trang bị cho sinh viên các ngành liên quan có kiến thức cơ bản vè quy hoạch và những quan điểm quan trọng trong Quy hoạch sử dụng đất đai bền vững.
Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng đô thị
Bài giảng kỹ thuật chiếu sáng đô thị được biên soạn và giảng dạy chính thức cho ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị, trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng.
Các bảng tính toán thủy lực
Các bảng tính toán thủy lực
Giáo trình kỹ thuật thi công công trình xây dựng
"   Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu cho môn học kĩ thuật thi công các công trình xây dựng, chúng tôi biên soạn cuốn giáo trình " Kĩ thuật thi công", với mong muốn phục vụ kịp thời  cho công tác giảng dạy và học tập cảu giáo viên và học sinh các trường trung học chuyên nghiệp thuộc các khối khác cũng có thể tham khảo giáo trình này, chỉ cần thêm hoặc bớt các nội dung cho phù hợp với chương trình học tập "
Giáo trình trắc địa đại cương
Cuốn " Trắc địa đại cương" với 11 chương sẽ giới thiệu những vấn đề cơ bản và cần thiết của khoa học trắc địa trong xây dựng cơ bản.
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]