Đưa làng vào phố
Người Việt Nam có lý do chính đáng để tự hào về thủ đô của mình: Hà Nội là một nơi tuyệt vời. Tôi không phải người nước ngoài đầu tiên nói như vậy. Các nhà báo, học giả và du khách từ nhiều vùng miền khác nhau trên thế giới đã cùng nhận ra điều này từ trước khi tôi biết Việt Nam.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]