Quản lý không gian kiến trúc theo hướng bền vững
Không gian kiến trúc là thành tố quan trọng để tạo dựng bản sắc và diện mạo cho đô thị. Vì vậy, quản lý không gian này thế nào luôn là bài toán đặt ra cho các nhà quản lý thành phố.
Trang 2/2
2
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]