Tạp chí Quy hoạch Đô thị - số 09 (2012)

Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh với vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế - xã hội

Thông tin về Tạp chí Quy hoạch Đô thị xem tại đây http://ashui.com/mag/vupda/tap-chi-quy-hoach-do-thi/2832-tap-chi-quy-hoach-do-thi.html

 

 
ashui.com

[Trở về] [Đầu trang] In bài viết Gửi cho bạn bè

Các tin khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]