Videos
SketchUp-Phần 5B-Editing-Di chuyển, sao chép và phân chia đối tượng
Hướng dẫn sử dụng phần mềm SketchUp từ cơ bản đến nâng cao với các bài hướng dẫn được bố cục khoa học, minh họa đơn giản, rõ ràng, ngoài ra mỗi bài học sẽ có tài liệu thực hành như trong video hướng dẫn, giúp cho người học hoàn toàn có thể tiếp nhận được hết những nội dung trong bài học.

Hệ thống bài học được chia làm 19 phần như sau:

(Click chọn bài tương ứng để học tập)

- Phần 1: User Interface - Giao diện người dùng

- Phần 2: Custom Settings – Tùy chỉnh các cài đặt mặc định

- Phần 3: Using Ruby Scripts – Sử  dụng các Ruby Scripts hỗ trợ

- Phần 4: Tools In Depth – Seeing – Các công cụ quan sát bản vẽ

- Phần 5: Editing – Các công cụ chỉnh sửa

- Phần 6: Layers – Lớp bản vẽ

- Phần 7: Contextual Modelling – Đối tượng và hoạt cảnh

- Phần 8: Tools In Depth – Lines – Công cụ chuyên sâu – Đường Lines

- Phần 9: Tools In Depth - Making Faces – Công cụ chuyên sâu – Tạo bề mặt

- Phần 10: Basic Surfaces – Tạo bề mặt cơ bản

- Phần 11: Advanced Surfaces – Tạo bề mặt nâng cao

- Phần 12: Edges On Faces – Tạo và các cạnh trên bề mặt

- Phần 13: Architectural Tools – Các công cụ cho kiến trúc sư

- Phần 14: Surface Shaping Tools – Các công cụ tạo bề mặt địa hình

- Phần 15: Styles – Các kiểu diễn họa

- Phần 16: Presenting Your Work – Diễn họa sản phẩm

- Phần 17: Working With Color – Đổ màu và gán vật liệu

- Phần 18: Importing – Đưa các đối tượng vào Sketchup

- Phần 19: Exporting – Xuất các đối tượng ra từ Sketchup

 

Click “Tải bản đầy đủ” để tải về tài liệu thực hành.

Đóng [X]