0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Bắc Kạn

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng hệ thống hạ tầng phục vụ khu du lịch

+ QH_02: Bản vẽ quy hoạch phát triển không gian và tuyến, điểm du lịch

+ QH_03: Bản vẽ phân bố tài nguyên du lịch nhân văn tỉnh Bắc Kạn

+ QH_04: Bản du lịch Bắc Kạn trong khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi