0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Thuyết minh và Bảng tính toán đánh giá hiệu quả kinh tế (phương án tài chính) của dự án đầu tư xây dựng nhà cao tầng

Đây là tài tiệu tham khảo hữu ích cho đơn vị tư vấn thiết kế cũng như chủ đầu tư khi tiến hành lập hiệu quả đầu tư ( phương án tài chính) cho dự án đầu tư xây dựng công trình. Giúp cho nhà đầu tư quản lý nguồn vốn hiệu quả và đánh giá được hiệu quả kinh tế của dự án.

Tài liệu bao gồm 2 phần:

*) Phần 1: Bảng tính toán hiệu quả đầu tư file Excel (.xls) gồm khoảng 20 sheep là các bảng biểu tính toán có link với nhau giúp người làm có thể nhanh chóng lập hiệu quả đầu tư ( phương án tài chính ) của các dự án đầu tư công trình. 

-          Phụ lục 1: Bảng tổng hợp các thông số, chỉ tiêu kinh tế - tài chính

-          Phụ lục 2 : Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án

-          Phụ lục 3: Nhu cầu vốn vay xây dựng công trình

-          Phụ lục 4: Nhu cầu vốn trả tiền sử dụng đất

-          Phụ lục 5: Kế hoạch vay vốn

-          Phụ lục 6: Doanh thu dự án

-          Phụ lục 7: Chi phí dịch vụ, quản lý, lương…. 

-          Phụ lục 8: Kế hoạch trả nợ

-          Phụ lục 9: Xác đinh giá trị NPV, IRR

-          Phụ lục 10: Bảng dự trù lỗ lãi của dự án

-          Phụ lục 11: Tổng hợp chi phí vận hành

-          Phụ lục 12: Thời gian thu hồi vốn

-          …….

*) Phần 2: Thuyết minh phương án tài chính cho dự án đầu tư nhà cao tầng (.doc)

 (Ht-ttmh-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi