0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Thiết kế bản vẽ thi công dự án nhà ở thương mại – Hạng mục công trình tiện ích: Nhà văn hóa

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*) Thuyết minh tổng hợp

*) Bản vẽ:

- CTN-01: Mặt bằng cấp nước tầng 1

- CTN-02: Mặt bằng thoát nước tầng 1

- CTN-03: Mặt bằng cấp thoát nước tầng tum

- CTN-04: Mặt bằng cấp thoát nước mái

- CTN-05: Sơ đồ đứng cấp thoát nước

- CTN-06: Mặt bằng chi tiết cấp thoát nước vệ sinh

- CTN-07: Sơ đồ không gian cấp thoát nước vệ sinh

- CTN-08: Chi tiết cấu tạo bể tự hoại

- CTN-09: Chi tiết cấu tạo bể nước ngầm

- CTN-12: Chi tiết lắp đặt thiết bị

- CTN-13: Thống kê khối lượng

- CTN-10: Chi tiết cấu tạo hố ga nước thải

- CTN-11: Chi tiết cấu tạo tấm đan

- GCC-01: Ghi chú chung 01

- GCC-02: Mặt bằng định vị cổ cột

- KCM-01: Mặt bằng định vị cổ cột

- KCM-02: Mặt bằng kết cấu móng

- KCM-03: Chi tiết móng M1; Chi tiết thép chờ cột

- KCM-04: Chi tiết móng M2; Chi tiết giằng móng 01

- KCM-05: Chi tiết móng M3; Chi tiết giằng móng 02

- KCM-06: Chi tiết móng M4

- KCM-07: Thống kê cốt thép móng

- KCM-08: Thống kê cốt thép móng

- KCM-09: Kết cấu bể phốt

- KCM-10: Kết cấu bể nước ngầm

- KCM-11: Thống kê thép bể

- KCM-12: Mặt bằng bố trí thép sàn bể cảnh

- KCM-13: Mặt bằng bố trí thép sàn S1 thống kê thép

- KCS-01: Mặt bằng kết cấu sàn – tầng tum

- KCS-02: Mặt bằng kết cấu sàn – tầng mái

- KCS-03: Mặt bằng bố trí thép sàn tầng tum lớp dưới

- KCS-04: Mặt bằng bố trí thép sàn tầng tum lớp trên

- KCS-05: Mặt cắt sàn tầng tum

- KCS-06: Mặt bằng bố trí thép sàn tầng mái

- KCS-07: Thống kê thép sàn

- KCC-01: Mặt bằng định vị cột tầng 1

- KCC-02: Mặt bằng định vị cột tầng tum

- KCC-03: Sơ đồ cột C1, C2, C3 thống kê thép cột

- KCD-01: Chi tiết dầm

- KCD-02: Chi tiết dầm

- KCD-03: Chi tiết dầm

- KCD-04: Chi tiết dầm

- KCD-05: Chi tiết dầm – tầng lửng

- KCD-06: Thống kê thép dầm

- KCD-07: Thống kê thép dầm

- KLC-01: Mặt bằng lanh tô tầng 1

- KLC-02: Mặt bằng lanh tô tầng tum

- KLC-03: Chi tiết lanh tô thống kê thép

- KCT-01: Mặt bằng kết cấu thang 1- Tum

- KCT-02: Chi tiết thang bộ 1- Tum

- KCT-03: Thống kê thép cầu thang

- KCP-01: Chi tiết tường rào TR1; Chi tiết móng M1

- KCP-02: Chi tiết tường rào TR2; chi tiết móng M2

- KCP-03: Chi tiết móng M3; Chi tiết thép chờ trụ

- KCP-04: Chi tiết trụ tường rào

- KCP-05: Chi tiết trường rào TR3

- KCP-06: Chi tiết trường rào TR4

- KCP-07: Kết cấu khung thép biển tên

- KCP-08: Kết cấu khung thép cột sảnh S1

- KCP-09: Thống kê thép cột sảnh S1

- BĐVT: Bản đồ vị trí

- BĐHT: Bản đồ hiện trạng

- MBTT: Mặt bằng tổng thể

- MBĐV: Mặ bằng định vị công trình

- KT-01: Mặt bằng tầng 1

- KT-02: Mặt bằng tum

- KT-03: Mặt bằng mái

- KT-04: Mặt đứng trục 5-1, Mặt đứng trục D-A

- KT-05: Mặt đứng trục A-D, Mặt đứng trục 1-5

- KT-06: Mặt cắt A-A, mặt cắt B-B

- KT-07: Mặt bằng lát sàn tầng 1

- KT-08: Mặt bằng trần tầng 1

- KT-09: Mặt bằng định vị cửa tầng 1

- KT-10: Mặt bằng định vị cửa tum

- KT-11: Chi tiết vệ sinh

- KT-12: Chi tiết thang

- KT-13: Chi tiết lan can

- KT-14: Chi tiết sảnh S1

- KT-15: Chi tiết sảnh S2

- KT16: Chi tiết sảnh S3; Chi tiết cổng

- KT-17: Chi tiết vách kính

- KT-18: Chi tiết vách kính

- KT-19: Chi tiết cửa; vách kính

- KT-20: Chi tiết cửa; vách kính

- KT-21: Chi tiết cửa; vách kính

- KT-22: Bảng thống kê cửa

- KT-23: Mặt bằng cảnh quan; sân vườn

- KT-24: Chi tiết bể cảnh

- KT-25: Chi tiết tường rào

- KT-26: Chi tiết tường rào; chi tiết chữ

- KT-27: Chi tiết bồn hoa cây xanh

- ĐH-01: Ký hiệu chung

- ĐH-02: Mặt bằng điều hòa thông gió tầng 1

- ĐH-03: Mặt bằng điều hòa thông gió tầng tum

- ĐH-04: Mặt bằng đường ống dẫn môi chất tầng 1

- ĐH-05: Mặt bằng đường ống dẫn môi chất tầng tum

- ĐH-06: Mặt bằng điện nguồn điều hòa thông gió tầng 1

- ĐH-07: Mặt bằng điện nguồn điều hòa thông gió tầng tum

- ĐH-08: Mặt bằng điện tín hiệu điều khiển tầng 1

- ĐH-09: Mặt bằng điện tín hiệu điều khiển tầng tum

- ĐH-10: Sơ đồ tủ điện điều hòa

- ĐH-11: Chi tiết lắp đặt 01

- ĐH-12: Chi tiết lắp đặt 02

- ĐH-13: Thống kê khối lượng

- CĐ-00: Kí hiệu chung và ghi chú

- CĐ-01: Mặt bằng cấp diện tủ điện TĐ.NVH

- CĐ-02: Sơ đồ nguyên lý cấp điện

- CĐ-03: Mặt bằng cấp điện tầng 1

- CĐ-04: Mặt bằng cấp điện tầng tum

- CĐ-05: Mặt bằng chiếu sáng tầng 1

- CĐ-06: Mặt bằng chiếu sáng tầng tum

- CĐ-07: Mặt đứng chiếu sáng đèn biển tên

- CĐ-08: Chi tiết lắp đặt

- CĐ-09: Thống kê khối lượng vật tư

Định dạng tài liệu: (.doc); (.dwg); (.pdf); (xlxs)   

(nvt-upweb-acvn11)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi