0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quyết định Số: 677/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm thu phí đầu tuyến tại Km87+900 xã Đông Ngũ, thuộc dự án đường cao tốc Tiên Yên – Móng Cái

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 - Thời điểm ban hành: năm 2021

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Thuyết minh:

+ Quyết định Số: 677/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trạm thu phí đầu tuyến tại Km87+900 xã Đông Ngũ, thuộc dự án đường cao tốc Tiên Yên – Móng Cái

 (ACUD-MyLinh-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi