0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
300 EP
Thuyết minh dự án đầu tư Trường mầm non, Tiểu học – tiêu chuẩn quốc tế

Thông tin dự án

Nội dung tài liệu: xem chi tiết tại phần mục lục tóm bắt bên dưới

- Tên dự án                           : Trường học mầm non – tiểu học theo tiêu chuẩn quốc tế  

- Quy mô xây dựng             : 11 tầng và 1 tầng hầm 

- Phân chia khối lớp            : 10 lớp mầm non và 15 lớp tiểu học 

- Hình thức đầu tư               : Đầu tư xây dựng mới 

- Hình thức quản lý             : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự 

án do chủ đầu tư thành lập. 

- Diện tích đất                      : 985.78m2 

- Tổng đầu tư                      : 124,955,895,000 đồng (VNĐ) 

- Vòng đời dự án               : 20 năm

 

Định dạng tài liệu: Thuyết minh Dự án đầu tư file word(.doc)

(b)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi