0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
60 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung thành phố Phú Lý tỉnh Hà Nam đến năm 2030

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoạch – Quy hoạch chung thành phố Phú Lý tỉnh Hà Nam đến năm 2030 bao gồm: Bản vẽ (định dạng file ảnh) và (định dạng autocad):

1.   Bản vẽ:

-Sơ đồ liên hệ vùng, đánh giá môi trường chiến lược – Tỷ lệ 1/ 10000

-Phân tích điều kiện tự nhiên và đánh giá quỹ đất xây dựng – Tỷ lệ 1/ 10000

-Quá trình hình thành phát triển đô thị phủ lý qua các thời kỳ lịch sử – Tỷ lệ 1/ 10000

-Đánh giá tổng hợp hiện trạng – Tỷ lệ 1/ 10000

-Sơ đồ lý thuyết mục tiêu và tầm nhìn quy hoạch đô thị – Tỷ lệ 1/ 10000

-Cơ sở lý luận lý thuyết và thực tiễn của đồ án – Tỷ lệ 1/ 10000

-Ý tưởng và cấu trúc đô thị – Tỷ lệ 1/ 10000

-Định hướng không gian (định dạng file autocad)

-Quy hoạch sử dụng đất (định dạng file autocad)

 (Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi