0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đô thị mới Pearl River Duy Tiên tỉnh Hà Nam

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật khu đô thị mới Pearl River Duy Tiên tỉnh Hà Nam bao gồm hai phần là: Bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng Word), bảng tính thủy lực (định dạng Excel):

1.   Thuyết minh:

Phần 1: Phần mở đầu

Phần 2: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng

Phần 3: Quy hoạch chung – quy hoạch chi tiết

2.   Bản vẽ:

-Đánh giá đất theo điều kiện địa chất - Tỷ lệ 1/5000

-Đánh giá đất theo điều kiện địa hình - Tỷ lệ 1/5000

-Đánh giá đất theo điều kiện thủy văn - Tỷ lệ 1/5000

-Bản đồ tổng hợp đánh giá đất xây dựng - Tỷ lệ 1/5000

-Bản đồ quy hoạch chiều cao nền xây dựng - Tỷ lệ 1/5000

-Bản đồ quy hoạch chung mạng lưới thoát nước mưa - Tỷ lệ 1/5000

-Bản đồ quy hoạch và kiến trúc cảnh quan - Tỷ lệ 1/500

-Bản đồ quy hoạch chiều cao và hoàn thiện khu đất - Tỷ lệ 1/500

-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa - Tỷ lệ 1/500

-Bản tính toán khối lượng điều phối đất- Tỷ lệ 1/500

-Bản vẽ thiết kế kỹ thuật tuyến cống và các chi tiết cấu tạo- Tỷ lệ 1/500

-Bản vẽ cấu tạo kè sông

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi