0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch hệ thống thoát nước thành phố Bắc Giang.

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch hệ thống thoát nước thành phố Bắc Giang. bao gồm hai phần là: Bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng Word) bảng tính toán thủy lực (định dạng Excel):

     I.      Thuyết minh:

Phần 1: Phần mở đầu

Phần 2: Phần nội dung

A.Phần quy hoạch chung

Chương 1: Điều kiện tự nhiên và hiện trạng

Chương 2: Quy hoạch xây dựng phát triển đô thị

Chương 3: Công tác chuẩn bị kỹ thuật và môi trường

Chương 4: Quy hoạch xây dựng hệ thống thoát nước mưa

B.  Phần quy hoạch chi tiết

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Thiết kế quy hoạch chiều cao

Chương 3: Thiết kế hệ thống thoát nước mưa

2.      Bản vẽ:

-Bản đồ quy hoạch chiều cao – Tỷ lệ 1/1000

-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa – Tỷ lệ 1/1000

-Bản đồ trắc dọc tuyến cống 3-11 – Tỷ lệ 1/500

-Bản đồ quy hoạch chiều cao tiểu khu – Tỷ lệ 1/500

-Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nưa mưa – Tỷ lệ 1/500

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi