0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch và Thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị Quốc Oai đến năm 2030

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Quy hoạch và Thiết kế hệ thống thoát nước khu đô thị Quốc Oai đến năm 2030 bao gồm hai phần là: Bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng Word):

1.      Thuyết minh:

Lời mở đầu

Chương 1: Tổng quan về khu vực thiết kế

Chương 2: Thiết kế mạng lưới thoát nước

Chương 3: Thiết kế công trình xử lý nước thải sinh hoạt

Chương 4: Đánh giá kinh tế và kỹ thuật các phương án

Chương 5: Thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công

Tài liệu tham khảo

2.      Bản vẽ:

-Quy hoạch tổng thể KĐT Quốc Oai – Tỷ lệ 1/10.000

-Mặt bằng vạch tuyến mạng lưới thoát nước (2 phương án) – Tỷ lệ 1/10.000

-Trắc dọc thủy lực tuyến cống thoát nước thải (2 phương án) – Tỷ lệ 1/10.000

-Chi tiết kỹ thuật công trình trạm bơm nước thải công suất 33000 m3/ngđ – Tỷ lệ 1/75

-Sơ đồ đề xuất dây chuyền công nghệ trạm xử lý nước thải công suất 33000 m3/ngđ

-Mặt bằng QH trạm xử lý nước thải công suất 33000 m3/ngđ phương án chọn – Tỷ lệ 1/750

-Trắc dọc tuyến nước + bùn trạm xử lý phương án chọn

-Chi tiết bể aerotn đẩy 3 hành lang– Tỷ lệ 1/150

-Mặt bằng và trắc dọc tuyến cống thoát nước thải  – Tỷ lệ 1/500

-Tổ chức thi công tuyến cống thoát nước thải  – Tỷ lệ 1/50

-Chi tiết giếng thăm,gối đỡ cống,mặt cắt mương – Tỷ lệ 1/25

(tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi