0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
100 EP
Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Thiết kế hệ thống thoát nước đô thị Phố Nối, tỉnh Hưng Yên

Đồ án tốt nghiệp kỹ thuật hạ tầng đô thị – Thiết kế hệ thống thoát nước đô thị Phố Nối, tỉnh Hưng Yên bao gồm hai phần là: Bản vẽ (định dạng autocad) và thuyết minh (định dạng Word) bảng tính toán thủy lực (định dạng Excel):

     1.      Thuyết minh:

Lời nói đầu

Chương 1: Giới thiệu chung

Chương 2: Thiết kế mạng lưới thoát nước sinh hoạt

Chương 3: Thiết kế hệ thống thoát nước mưa

Chương 4: Thiết kế trạm bơm nước thải

Chương 5: Thiết kế trạm xử lý nước thải

Chương 6: Thiết kế hệ thống cấp thoát nước nhà cao tầng

2.      Bản vẽ:

-Quy hoạch chiều cao – Tỷ lệ 1/10.000

-Phát triển và định hướng không gian – Tỷ lệ 1/10.000

-Mặt bằng mạng lưới thoát nước thải đến năm 2030 – Tỷ lệ 1/10.000

-Mặt bằng mạng lưới thoát nước mưa đến năm 2030 – Tỷ lệ 1/10.000

-Trắc dọc tuyến cống thoát nước thải và thoát nước mưa – Tỷ lệ 1/10.000

-Trạm bơm nước thải – Tỷ lệ 1/50

-Trắc dọc nước và bùn

-Mặt bằng TXL nước thải – Tỷ lệ 1/500

-Chi tiết bể lắng ngang đợt I – Tỷ lệ 1/75

-Cấp thoát nước nhà cao tầng – Tỷ lệ 1/200

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi