0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Bài giảng chuyên đề xử lí nền móng .

Bài giảng chuyên đề xử lí nền móng.
Tác giả: Ts. Tô Văn Luận
Bài giảng gồm 5 chương : 
Chương I: Những đặc điểm của đất yếu.
Chương II: Biện pháp kết cấu khi xây dựng công trình trên nền đất yếu.
Chương III:Các phương pháp gia cố, cải tạo đất nền
Chương IV: Nguyên tắc thiết kế một số loại móng cọc.
Chương V: Công tác khảo sát trong xây dựng.

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi