0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo thuyết minh lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, tỉnh Phú Yên

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, tỉnh Phú Yên

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, tỉnh Phú Yên

+ QH_02: Bản vẽ nền hiện trạng sử dụng đất

+ QH_03: Bản vẽ giao thông

+ QH_04: Bản vẽ địa hình

+ QH_05: Bản vẽ địa giới

+ QH_06: Bản vẽ nền KT-XH

+ QH_07: Bản vẽ thủy hệ

+ QH_08: Bản vẽ địa giới hành chính

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.dwg), (.xls)

(hoangvietanh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi