0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
50 EP
Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung thị xã Sầm Sơn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư quy hoach – Quy hoạch chung thị xã Sầm Sơn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035 bao gồm phần:

Bản vẽ (định dạng file jbpg khổ lớn 7021x4966 pixel)

        1. Các bản vẽ

- 01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

- 02: Sơ đồ hiện trạng tổng hợp và lựa chọn đất xây dựng

- 03: Sơ đồ phân tích và phương án cơ cấu phát triển đô thị

- 06: QH chi tiết và TK đô thị: Trung tâm tổng hợp TP. Sầm Sơn (Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng)

- 07: QH chi tiết và TK đô thị: Trung tâm tổng hợp TP. Sầm Sơn (Sơ đồ ý tưởng – cơ cấu – sử dụng đất)

- 08: QH chi tiết và TK đô thị: Trung tâm tổng hợp TP. Sầm Sơn (Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan)

- 09: QH chi tiết và TK đô thị: Trung tâm tổng hợp TP. Sầm Sơn (Sơ đồ quy hoạch chi tiết – Thiết kế đô thị)

- 10: QH chi tiết và thiết kế đô thị công viên giải trí tổng hợp ven sông Đơ (Sơ đồ vị trí, liên hệ vùng và đánh giá tổng hợp hiện trạng)

- 11: QH chi tiết và thiết kế đô thị công viên giải trí tổng hợp ven sông Đơ (Sơ đồ phân tích ý tưởng và cấu trúc không gian)

- 12: QH chi tiết và thiết kế đô thị công viên giải trí tổng hợp ven sông Đơ (Mặt bằng tổng thể)

-13: QH chi tiết và thiết kế đô thị công viên giải trí tổng hợp ven sông Đơ (Minh họa thiết kế đô thị)

-14: Phần riêng: QH chi tiêt và thiết kế đô thị khu du lịch đông bắc Sầm Sơn (Sơ đồ liên hệ vùng-Tổng hợp đánh giá hiện trạng)

-15 Phần riêng: QH chi tiêt và thiết kế đô thị khu du lịch đông bắc Sầm Sơn (Sơ đồ ý tưởng – cơ cấu – sử dụng đất)

-16: Phần riêng: QH chi tiêt và thiết kế đô thị khu du lịch đông bắc Sầm Sơn (Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan)

-17: Phần riêng: QH chi tiêt và thiết kế đô thị khu du lịch đông bắc Sầm Sơn (Phối cảnh – Minh họa thiết kế đô thị)

 (tma)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi