0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Ứng dụng GIS hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính tại huyện Long Thành – tỉnh Đồng Nai

Nội dung của đề tài:

-          Tìm hiểu CSDL, POSTGRESQL

-          Tìm hiểu ArcGIS, ngôn ngữ lập trình

-          Phân tích, thiết kế và xây dựng CSDL hỗ trợ quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn huyện

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Đặt vấn đề

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/32 trang

(ht-ntn)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi