0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
25 EP
Bản vẽ chi tiết cấu tạo kè hồ

Khi thiết kế xây dựng hồ cảnh quan, hồ điều hoà thì cần thiết phải xây dựng kè hồ để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật và cảnh quan.

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi