0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
30 EP
Bảng tính thuỷ lực thoát nước thải

Trong khi thiết kế hệ thống thoát nước thải, cần phải tính toán thuỷ lực mạng lưới cống thoát nước thải để chọn ra đường kính cống đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật

File định dạng excel (.xls)

(Ht-ttmh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi