0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo công tác văn hóa, thể thao năm 2018 và Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm ngành năm 2019 Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Mục tiêu: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Hội đồng nhân dân về tăng cương công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ thời gian theo quy định

- Thời điểm lập báo cáo: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo công tác văn hóa, thể thao năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm ngành năm 2019.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi