0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.xls), (.pdf)

- Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc có đường biên giới dài 455,57 km, tiếp giáp với hai quốc gia Lào và Trung Quốc và nằm ở thượng nguồn của 3 hệ thống sông chính là sông Đà, sông Mã và sông Mê Kông. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 954.125 ha, trong đó diện đất quy hoạch lâm nghiệp là 694.753 ha (chiếm 72,8% diện tích tự nhiên toàn tỉnh). Tỉnh có 10 đơn vị hành chính cấp huyện; dân số trên 61 vạn người, gồm 19 dân tộc sinh sống, phân bố không đồng đều, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp.

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên: năm 2021

- Mục tiêu đồ án Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên: Đầu tư phát triển diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất thông qua trồng rừng để góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 45,5%; bảo tồn đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái rừng; hỗ trợ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nâng cao giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp thông qua trồng rừng rừng sản xuất, hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng cây phân tán; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải thiện sinh kế nông thôn từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

+ Quyết định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

+ Tờ trình Quyết định chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

+ Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Điện Biên

(huentt-qtrinh98-acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi