0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Báo cáo Số: 110/BC -UBND Về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đât thời kỳ 2021- 2030

Định dạng tài liệu: (.pdf)

 - Thời điểm ban hành: năm 2020

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Thuyết minh:

+ Báo cáo Số: 110/BC -UBND Về kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011-2020 và đề xuất nhu cầu sử dụng đât thời kỳ 2021- 2030

 (ACUD-MyLinh-Acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi