0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ: Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Thời điểm lập: năm 2015

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu Thầu về lựa chọn nhà đầu tư

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi