0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Căn cứ: Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

- Thời điểm lập: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi