0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Nghị quyết Số: 104/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020 huyện Tiên Yên

Định dạng tài liệu: (.doc)

 - Thời điểm ban hành: năm 2020

 * Thành phần hồ sơ bao gồm:

 - Thuyết minh:

+ Nghị quyết Số: 104/NQ-HĐND Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020 huyện Tiên Yên

 (ACUD-MyLinh-Acvn21)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi