0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Nghị quyết số: 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

Định dạng tài liệu: (.doc)

- Thời điểm ban hành: năm 2022

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Nghị quyết số: 27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính

(bnt - Thanhphuong99 – Acudvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi