0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quyết định Số: 1476 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/1.000 Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh, thị xã Uông Bí của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long

Định dạng tài liệu: (.doc).

- Thời điểm lập quyết định: năm 2009

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định Số: 1476 /QĐ-UBND Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/1.000 Khu đô thị mới trung tâm phường Yên Thanh, thị xã Uông Bí của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Long

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi